SẢN PHẨM

  • Tên dung môi: Xylene Tên khác: Xylol, Dimethylbenzen Xylene là hỗn hợp dung môi có ba đồng phân: ortho, meta và para xylene. Xylene là chất lỏng trong suốt, không màu, độ bay hơi vừa. Nó có thể hòa tan với cồn, ether, dầu thực vật và hầu hết các dung môi hữu cơ khác […]
0932 61 29 39
0932612939